RAMİLƏ ATƏŞ: YENİDƏN DÜNYAYA GƏLDİM

Yenidən dünyaya gəldim

 

Hərdən od-alova çevrilirəm mən   

Yandırıb yaxıram ətrafımı mən.

Sevənlər mərd çıxır, alovda yanmır

Namərdlər tez qaçır, artıq dayanmır.

 

Bir vaxt çox sakitdim, səssiz-səmirsiz

Sakit dənizlərdə bir saf su idim.

Haqsızlıq, xəyanət məni dəyişdi

Xeyir şərə qarşı mənlə döyüşdü.

 

Atəşim yandırdı, düşməni əzdi

Içindən əritdi, qəddini əydi.

Atəşlə alışdım, yandım, bərkidim

Ramilə Atəştək, yenidən dünyaya gəldim.