RAMİLƏ ATƏŞ: Solmuş çiçəklər

Solmuş çiçəklər

 

Əvvəl qönçə olur, sonra gül açır,

Sevgidən, sevincdən o ətir sacır.

O, əllərdə gəzir, cox əzizlənir,

Bir gözəl sinənin üstə bəslənir.

 

Sevilir, oxşanır üç gün, ya beş gün,

Ömrü qısa olur gülün, çiçəyin.

Nə qədər sevilib, oxşanılsa da,

O solmuş, incimiş çölə atılır.

 

Necə də dəhşətli ömrü var gülün,

Əvvəl qönçə olur, sonra tez solur.

Yarpaqlar ağlayır gülün halına,

Dərddən xəzəl olur yerə tökülür.