Həkim, şair Əfrahim Hüseynli: “İndi cavabları özündən soruş”….

İNDİ CAVABLARI ÖZÜNDƏN SORUŞ

Dağ-daş da bilsə də, barı sən demə;
“Nə qədər sadəlövh birisi vardı.
Göylər ulduzundan ayına qədər…
İlahi, nə gözəl yer üzü vardı…”

Deməli, hər şeyin sonu var imiş,
Bu şaxta-sazaqlı yoldan savayı.
İşə bax, xəbərsiz yuxu olarmış
Bu ömrün-günün də hayı, harayı.

Günlər də, aylar da qıfılbənd oldu
Umu-küsülərin məngənəsində.
Neçə yaz arzu tək əlçatmaz oldu
Bu bəxtin, qismətin qış nəfəsində.

Günahlar üstünə günahlar gəldi,
Yuya da bilmədi sellənən yağış.
Günləri döndərdin sorğu-suala,-
İndi cavabları özündən soruş.

Hələ demirəm ki, xatirələrdə
Nə bir təsəlli var, nə güman yeri.
Səhvi, günahı da adıma yazdım,
Günahkar bilsə də qəlb uman yeri.

Dağ-daş da bilsə də, barı sən demə;
“Nə qədər sadəlövh birisi vardı.
Göylər ulduzundan ayına qədər…
İlahi, nə gözəl yer üzü vardı…”

 

GÖZÜMDƏN DÜŞÜBDÜ ADAMIN ÇOXU…

Qurudu biçənək, qurudu çəmən,-
Ürəyidaş oldu hər gəlib-gedən…
“Uğrunda ölərəm!” deyənlər, Vətən,
Çəkəndə yükünü birtəhər çəkir.

Yolların kəsəyi, daşı özümüz,
Ağ yollar üstündə naşı özümüz,
İllərin gözünün yaşı özümüz,-
İlahi, bu yükü necə Yer çəkir?

Gün gəlir, ay gəlir yaşımız üstə,
Qurular kül olur yaşımız üstə…
Mələklər dayanıb başımız üstə,
Bizim əlimizdən gör nələr çəkir.

Gümanın sarayı qurulub harda?-
Yol gəzib arayan qalıbdı darda.
Duman yaylığını çəkib bu yurda,
Köçünü nə axşam, nə səhər çəkir.

Doğmanın çoxu da olarmış yuxu,-
Etdiyin yaxşılıq özü də qorxu…
Gözümdən düşübdü adamın çoxu,-
İllərdir bu yükü bir nəfər çəkir…

 

ÖLƏNDƏ DƏ, ADAM KİMİ ÖLƏSƏN…

Su verirsən, səhra tikan bitirir,
Biri bilir, beşi çörək itirir,
Danışırsan, sonu əzab gətirir, –
Bu günahlar çox çətin ki, pozula.

Doğru, düzsə yazılanlar yerbəyer!
Payın tapar söz yiyəsi, geyirlər…
Heç bilməzdim, bu yazdığım şeirlər
Səhv kimi, günah kimi yozula.

Dərdi sutək udum-udum içənin,
Ömrü, günü qayalarda keçənin,
Yüz-yüz yoldan bircə yolu seçənin
Ömür boyu gözü yoldan asıla. …

…Göz yaşlarım içimdədi, biləsən,
Əlin çatmaz o yaşları siləsən.
Öləndə də, adam kimi öləsən, 
Ya savaba, ya günaha yazıla.

Əfrahim Hüseynli -Pressaz.az