ELDƏNİZ KƏRƏMOĞLU: QARABAĞLIYAM

                Qarabağlıyam 

Eşidin, a dostlar,eşidin məni

Açıram sizlərə mən ürəyimi.                        

Təzələdiniz siz yenə dərdimi,

Axı, bilirsiniz qəlbi dağlıyam

Vətəndən didərgin Qarabağlıyam.

 

Soruşurlar bəzən haralısan sən?

Niyə ürəyindən yaralısan sən?

Soruşurlar yurddan aralısan sən?

Vətənə, torpağa elə bağlıyam,

Vətəndən didərgin Qarabağlıyam.

 

Doğma yurd – yuvamız düşmən əlində

Dözmək çətin olur bu acı dərdə.

Vətənsiz qalmışam indi vətəndə

İstərəm dərdimlə yanam, ağlayam

Vətəndən didərgin Qarabağlıyam

 

Bu gecə sənsizlik qonaqdır mənə

Oturub dərdimlə söhbət edirdim
Bir qapı zənginin səsin eşitdim.
Onun gəlişinə yaman sevindim
Bu gecə sənsizlik qonaqdır mənə.

Dərdimlə mən ona xidmət edəcəm
Sanma ki, min giley, xiffət edəcəm.
Sanki sənmiş kimi sohbət edəcəm
Bu gecə sənsizlik qonaqdır mənə.

Qov getsin ruhumdan, canı neynirəm
Sənsiz dəqiqəni, anı neynirəm.
Daha açilmasin dani neynirəm
Bu gecə sənsizlik qonaqdır mənə.

Bu dərd urəyimin yarası oldu
Həsrət gözlərimin qarası oldu.
Bəlkə təkliyimin çarası oldu
Bu gecə sənsizlik qonaxqdır mənə.

 

Eldəniz Kərəmoğlu